Met de stadstekenaar Nijmegen willen we verschillende gebeurtenissen die in Nijmegen plaatsvinden op een beeldende manier aan burgers tonen. De stad kent veel talige verslaglegging van kunst/cultuurhistorie. Wij zien verrijking in ook een beeldende manier van verhalen van de stad. Via de stadstekenaar willen we ook het gemeenschapsgevoel voeden door het tekenaarschap te verbinden aan lokale gebeurtenissen. De verbinding tussen de verschillende inwoners die de stad rijk is krijgt een nieuwe impuls doordat de taal van tekenen een universele is. Beeld is een taal die iedereen begrijpt, welke taal je ook spreekt.